Het dagelijks bestuur (DB) van MSC wordt gevormd door de voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en voorzitter Voetbalzaken. Het DB vergadert een keer per twee weken op maandagavond in het clubhuis.

De samenstelling van het Dagelijks Bestuur van de Meppeler Sport Club is als volgt:

Contactgegevens

Dagelijks Bestuur MSC

Voorzitter
 Arjan Jonkers   06 – 31919396 email
Secretaris  Jan Schoemaker   06 – 50671264 email
Financiën  John Spraakman   0521 – 343454 email
Algemene Zaken  Henk Niestijl   06 – 23796907 email