MSC is een voetbalvereniging die in zijn geheel wordt gerund door vrijwilligers. Op dit moment zijn dat zo’n 300 vrijwilligers op een vereniging van zo’n kleine 700 leden. Alleen mensen die beroepsmatig bezig zijn bij de club zoals trainers, verzorgers krijgen een vergoeding en zijn als zodanig geen vrijwilligers. De club wordt bestuurd door een Dagelijks bestuur bestaande uit 5 man en een Algemeen bestuur bestaande uit het DB aangevuld met 6 overige bestuursleden.

Elk van de bestuursleden is verantwoordelijk voor een eigen afdeling binnen de club. Zo is een van de bestuursleden ook verantwoordelijk voor Vrijwilligerszaken. Hij/zij zorgt voor het samenstellen van een vrijwilligerscommissie bestaande uit een voorzitter (bestuurslid) , een vicevoorzitter, een lid vanuit de jeugdcommissie, lid vanuit de activiteitencommissie en een lid vanuit het clubhuis (bar en keuken).

De doelstelling:

  • het werven van vrijwilligers op belangrijke sleutelposities
  • het horen van de leden van de vrijwilligerscommissie
  • het inventariseren en aanstellen van vrijwilligers
  • Het benaderen van potentiele vrijwilligers (door persoonlijke benadering)

Het beleid van MSC is er op gericht om vrijwilligers een plaats te geven die hun bindt aan de club, waarin het belang van de club altijd voorop staat.

Wat doet de vrijwilligerscommissie zoal:

  • De vrijwilligerscommissie vergadert 1 keer per 1 a 2 maanden
  • De voorzitter rapporteert aan het Bestuur
  • Zorgt er voor dat alle bovengenoemde geledingen voldoende bemand zijn voor het lopende jaar.
  • Organiseert een avond voor vrijwilligers
  • Organiseert een verloting voor vrijwilligers

Activiteiten die direct met voetbalzaken te maken hebben zoals begeleiden van een team, het trainen van jeugdteams e.d worden niet door de vrijwilligerscommissie verzorgd maar worden door de jeugdcommissie of de commissie technische zaken ingevuld.

 

Leden vrijwilligerscommissie:

Voorzitter Vrijwilligerszaken (tevens Algemeen bestuurslid), Hans Veelo, 06-29536000

Vice voorzitter vrijwilligerszaken Adri Braspenning 06-5571255

namens Organisatie Cie. Ferry Delsasso   06-81141331

namens Clubhuis Joyce Gelmers   06-11107536

namens jeugdactiviteiten Roel Kalsbeek 06-20410076