Sinds de zomer van vorig jaar voetballen onze beide zoontjes bij MSC. Dat leek me een goede reden om mijzelf ook aan te melden als lid en me beschikbaar te stellen als vrijwilliger. Het reilen en zeilen van elke (voetbal)vereniging staat of valt immers met de inzet van vrijwilligers. Daarnaast is het oppakken van vrijwilligerstaken een mooie gelegenheid om een club beter te leren kennen en nauwer betrokken te raken bij de ins en outs van een vereniging. Na wat oriënterende gesprekken werd duidelijk dat er behoefte zou gaan ontstaan aan nieuwe bestuursleden, waarna ik ben gevraagd de post Algemene Zaken op te pakken.

Ik ben geboren en getogen in Groningen en heb vroeger gevoetbald bij Oranje Nassau. In 2008 zijn wij als gezin in Meppel (Berggierslanden) komen wonen. Vanaf Meppel-Zuid is VV Staphorst ‘om de hoek’, dus daar zijn onze zoontjes hun voetbalcarrière begonnen. Zelf ben ik bij VV Staphorst als jeugdcoördinator, leider en trainer actief geweest. Een mooie periode, met veel voetbalplezier. De wens van de kids echter om ook in clubverband met vriendjes uit de buurt te kunnen voetballen, deed ons bij MSC belanden. We zijn inmiddels al aardig ingeburgerd – mijn vrouw Hetty is bijvoorbeeld leider (a.i.) van JO9-5.

Mijn bestuurstaak ten aanzien van Algemene Zaken zie ik (initieel) vooral als het inzichtelijk maken, ordenen, faciliteren en monitoren van de dagelijkse gang van zaken – met betrekking tot zaken als pr, materiaalbeheer en de werving van vrijwilligers. Veel dingen lopen natuurlijk al en lopen ook naar tevredenheid. MSC bestaat inmiddels bijna 107 jaar en veel vrijwilligers zijn al decennialang binnen de club actief. Het jubileumboek ‘MSC 100 jaar Sportief en Spraakmakend’ geeft daar een mooi overzicht van. Op al die ervaring binnen de club bouwen wij als bestuur graag voort. Enthousiasme en betrokkenheid is er genoeg, het zal vooral moeten gaan om het bundelen en stroomlijnen daarvan.

Ik verheug mij op het samen met jullie verder vormgeven aan MSC. ‘Het moet weer leuk worden!’, is het mission statement van het nieuwe bestuur. De een denkt daarbij wellicht meteen aan financiële accentverschuivingen, de ander zou het meer zoeken in de aanscherping van typische MSC-waarden. Hoe dan ook, als de gekozen richtingen binnen de club breed worden gedragen en vervolgens helder worden gecommuniceerd, hebben we de grootste kans van slagen.

Graag tot ziens, hetzij langs de lijn, hetzij in het clubhuis!

Groet Henk Niestijl