Het voorstel opgesteld door MSC Amslod uit Meppel wordt op 23 januari 2018 besproken tijdens een bijeenkomst van het Centraal Orgaan Hoofdklassen. ‘Meer derby’s, minder kilometers’, zo luiden kort maar krachtig de voordelen van het plan. Vorig jaar strandde een voorstel voor gemengde, regionale indeling omdat de zaterdagclubs vast willen houden aan het aanvangstijdstip (meestal 14.30 of 15.00 uur). In het nieuwe voorstel is dat nu als een van de uitgangspunten opgenomen.

“De KNVB werkt aan de herindeling van de voetbalpiramide in Nederland, maar de samenvoeging van het zaterdag- en zondag-hoofdklassevoetbal lijkt geen aandacht te krijgen”, zegt voorzitter Arjan Jonkers van MSC Amslod. “Terwijl de voorwaarden evident zijn. Steeds meer spelers en verenigingen kiezen voor de zaterdag, wat de kwaliteit van het zondagvoetbal onder druk zet. Steeds meer zondagclubs kunnen ook geen prestatief tweede elftal op de been brengen, wat de doorstroming van spelers uit de eigen opleiding moeilijker maakt. De zondagclubs kiezen dan om op zaterdag een prestatief opleidingsteam te beginnen.” Alphense Boys is hier een voorbeeld van.

Met gemengde, regionale hoofdklassen worden de competities veel aantrekkelijker, zowel voor de zondag- als voor de zaterdagverenigingen. Het betekent meer publiek en dus hogere inkomsten uit de entreegelden en kantine. Ook levert het meer aandacht van de media op en daarmee wordt het voetbal aantrekkelijker voor sponsors. Belangrijk pluspunt zijn ook de lagere reis- en verblijfskosten. De kwaliteit van het amateurvoetbal blijft op peil, wat voor een betere aansluiting bij de derde divisie zorgt. “De kwaliteitsimpuls zal in de hele piramide doorwerken”, zegt Jonkers.
Een zeker niet te verwaarlozen aspect is de afname van de milieubelasting. MSC rekende uit dat de huidige 64 hoofdklassers per seizoen meer dan 40.000 reiskilometers besparen als ze volgend seizoen regionaal worden ingedeeld. Dat zijn alleen de spelersbussen. Jonkers: “Met alle reiskilometers van supportersbussen en eigen vervoer erbij, komen we op een besparing uit van misschien wel zo’n half miljoen kilometer. Dat is per seizoen meer dan tien keer de aarde rond. En dan hebben we het alleen nog maar over de hoofdklasse.”

MSC Amslod heeft de huidige indeling van de zaterdag en zondag hoofdklasse overzichtelijk in kaart gebracht en datzelfde gedaan met de regionale indeling. Hierbij is uitgegaan van de clubs die thans hoofdklasser zijn. In dit voorbeeld gaat Alphense Boys van ruim 3.000 kilometers naar iets meer dan 1.900, een besparing van meer dan 1.100 kilometer. Er zijn veel clubs die meer dan 1.500 of zelfs meer dan 2.000 kilometer besparen. Van alle clubs die momenteel in de zondag Hoofdklasser A spelen zou het aantal reiskilometers teruglopen van 56.860 naar 35.756 kilometer (21.104 kilometer minder). MSC Amslod heeft het voorstel voor de regionale indeling hoofdklasse za/zo afgelopen week naar alle besturen gestuurd en om een reactie gevraagd. Alphense Boys heeft zich achter het voorstel geschaard.

Klik hier voor de gehele presentatie.