Alweer meerdere jaren geleden zijn de toenmalige MSC jeugdtrainers geschoold in het geven van techniektrainingen. Deze cursus, middels meerdere trainingssessies, stond onder leiding van de bekende techniektrainer Cock van Dijk. Nog steeds zijn meerdere techniek oefeningen welke toen zijn aangeleerd te zien bij de trainingen van enkele ervaren jeugdtrainers die al meerdere jaren bij MSC zijn. Maar natuurlijk zijn ook meerdere trainers in de loop der jaren vertrokken of gestopt. Daartegenover staat de komst van nieuwe en enthousiaste jeugdtrainers.

 Bij de presentatie in april van de door Henk Niestijl opgezette nieuwe organisatiestructuur werd al aangegeven dat er op trainers gebied het nodige zou veranderen. Jeugdtrainers zullen meer begeleid gaan worden, trainers worden opgeleid en er volgen meerdere thema avonden. Zo zullen binnenkort maar liefst 10 MSC-ers deelnemen aan de J(eugd)V(oetbal)T(rainer) cursus van de KNVB ! Ook werd het tijd de techniek trainingen nieuw leven in te blazen.

Afgelopen week zijn deze techniek trainingen volgens de Cock van Dijk methode begonnen. Onder leiding van lead TC Wim van Keulen werd er in 2 groepen op maandag en donderdag begonnen met meerdere techniek oefeningen waarbij het thema “Baas over de bal” in praktijk gebracht werden. Centraal stonden dit keer de diverse dribbel vormen en werden er ook enkele balvaardigheidsoefeningen gedaan. Aan de hand van deze praktijk trainingen werden de trainers geschoold om deze oefeningen aan de jeugd over te brengen. Mooi en vooral goed was te zien dat diverse jeugdtrainers de techniek oefenvormen al meenamen in de trainingen deze week. Niet alleen de trainers maar de vele jeugdige talenten vonden dit erg leerzaam en vooral leuk om te doen want dat was aan het enthousiasme goed te zien !

De komende weken volgen nog een drietal sessies per groep met als thema’s passen, trappen, aannemen, passeren en schijnbewegingen. Dit alles leidt er straks hopelijk toe dat de jeugdige talenten baas over de bal zijn…..