Beste leden, ouders en/of verzorgers van MSC-Amslod,

De hoofdbesturen van de drie Meppeler voetbalverenigingen hebben een vervolgstap gezet in het onderzoek naar samenwerking tussen de verenigingen. Na de eerder dit jaar gehouden enquête waarbij de leden van de drie verenigingen positief waren over een eventuele samenwerking, is nu de Begeleidingscommissie Samenwerking samengesteld.

De commissie krijgt de opdracht de komende maanden te onderzoeken hoe een samenwerking tussen de verenigingen eruit kan komen te zien. Er wordt begonnen met de ultieme vorm van samenwerking, de fusie tussen de drie verenigingen. Blijkt fusie niet haalbaar, dan willen de drie besturen graag weten welke vorm van samenwerking dan wel haalbaar is. Tevens verwachten de besturen een advies over hoe de geadviseerde vorm van samenwerking het beste geïmplementeerd kan worden.

De Begeleidingscommissie Samenwerking bestaat uit zeven personen, te weten twee afgevaardigden per vereniging en een onafhankelijke voorzitter. Namens MSC-Amslod hebben Koos de Vos en Gino Spijkerman zitting in de commissie. Mas Boom en Thomas Bos vertegenwoordigen Mvv Alcides. Namens FC Meppel treden Adriaan de Jonge en John Slagter toe. De commissie staat onder leiding van Jan van Driel, oud-voorzitter van de KNVB District Noord. Als adviseur treedt op Harry Been, oud algemeen directeur van de KNVB en toernooidirecteur van Euro 2000 en het EK Onder 21 in Nederland.

De besturen van Mvv Alcides, FC Meppel en MSC-Amslod verwachten uiterlijk in juli 2020 (dan wel eerder) een eerste conceptadvies van de begeleidingscommissie.

Voor organisatorische zaken zijn namens de clubs de volgende personen het aanspreekpunt:

MSC-Amslod Bart Kattenberg 06-13436497
Mvv Alcides Sven Zeeman 06-55140968
FC Meppel Wico Vaartjes 06-10767432

 

Namens de drie hoofdbesturen is aanspreekpunt:

Arjan Jonkers   06-31919396

 

Namens de drie hoofdbesturen,

Arjan Jonkers Stehan Lammerink Hans ter Voorde
voorzitter MSC-Amslod voorzitter Mvv Alcides voorzitter FC Meppel