De keepers David Bottenheft, Henk Boland en Dames 1 keepster Annet Bolk werden natuurlijk vriendelijk verzocht niet tot het uiterste te gaan…. Maar het ging er wel degelijk serieus aan toe en helaas voor de kas werden er ook een redelijk aantal penalty’s gemist. Maar iedereen deed zijn uiterste best, mede aangemoedigd door de vele sponsors, ouders, familie en vrienden. Mooi om te zien was dat het niet alleen om het geld ging maar ook de fanatieke blikken bij het schieten, de glimlachen na een gescoorde penalty en de lol die iedereen rondom dit gebeuren had deed mij heel goed ! De actie kon dan ook als zeer succesvol beschouwd worden.

Het is alweer een tijdje geleden en helaas is het geld nog niet allemaal afgedragen. Desondanks heb ik wel de balans op kunnen maken en de totale opbrengst is afgerond : € 2800,00 !!!!

Zonder iemand tekort te doen wil ik wel de familie Jonkers benoemen. Arjan, Niek en Mart hebben veruit de meeste sponsorgelden per persoon binnen gehaald, hulde ! Echter ook alle andere deelnemers hebben meegewerkt aan dit prachtige resultaat en hiervoor :

IEDEREEN  HEEL  HARTELIJK  BEDANKT !!!

Zoals de naam van de actie al aangaf gaan we samen met de commissie Algemene Voetbalzaken, de materiaal beheerder en de TC jeugd bekijken hoe we dit bedrag goed en vooral nuttig aan nieuwe ballen kunnen besteden. Hierbij wordt niet alleen naar de staat van de huidige (training) ballen gekeken, maar ook naar de inzet en dus bijdrage per team ! Na de onderhandelingen met de leverancier hopen wij hier later meer informatie over te kunnen verstrekken.

Hiermee is deze actie succesvol afgesloten. Wellicht krijgt deze actie het volgend seizoen een vervolg. Hopelijk doen dan alle teams mee en kunnen we met de opbrengst verder werken aan professionalisering van de materialen. Te denken valt dan bijvoorbeeld ook aan verrijdbare ballencontainers…..

 

Wim van Keulen