De ledenvergadering van MSC is maandagavond in grote meerderheid akkoord gegaan met de vraag van het bestuur van MSC om een vervolgstap te mogen zetten in het onderzoek naar verregaande samenwerking met FC Meppel en Alcides. Met 53 stemmen voor en 4 tegen werd de vraag bevestigend beantwoord. Ook bij FC Meppel (90 voor, 6 tegen) en Alcides (104 voor, 23 tegen) bleek maandagavond een grote meerderheid van de online aanwezige leden voor het voorstel om een vervolgstap te zetten. De besturen van de drie Meppeler voetbalverenigingen gaan nu weer met elkaar om tafel om samen te bespreken wat de vervolgstap precies gaat worden. Deze wordt dan weer met de leden gedeeld.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van MSC die maandag online werd gehouden, was er veel aandacht voor de Financiën. Door het ivm corona niet eerder kunnen houden van de ALV, waren de cijfers over het seizoen 2019-2020 nog onbesproken. Ondanks de vele financiële tegenslagen door corona, heeft het bestuur het verlies beperkt kunnen houden. Penningmeester Jelte Dubbelboer presenteerde een klein verlies van 800 euro. Daarbij moet wel meegenomen worden dat het bestuur twee grote afschrijvingen heeft gedaan. De begroting voor het huidige seizoen werd ook gepresenteerd. Gelukkig heeft het bestuur in deze begroting al rekening gehouden met een tweede en eventueel derde coronagolf. Deze vooruitziende blik leidt er waarschijnlijk toe dat het verlies ook dit seizoen beperkt blijft waardoor MSC de coronagolven goed lijkt te doorstaan. Over drie maanden weten we of dit daadwerkelijk ook zo is.

De opnieuw vastgestelde Missie, Visie en Strategie voor MSC 2021-2025 werd ook besproken. Het leverde een aantal vragen op richting toekomst. Bijvoorbeeld over een verplicht aantal jeugdspelers in het eerste elftal. De Missie, Visie en Strategie is te vinden op de website van MSC.

Het bestuur maakt zich, zo werd maandag duidelijk, wel een beetje zorgen over de ‘aftercoronaperiode’ en met name op het gebied van vrijwilligers. Is de betrokkenheid bij de vereniging nog wel zo groot als voor de corona of hebben vrijwilligers inmiddels een ander tijdbedrijf gevonden. We zullen het straks zien, maar het heeft wel de volledige aandacht van het bestuur.

Met ingang van 1 juli heeft de vereniging weer gewoon MSC. De naamsverbinding met sponsor Amslod komt daarmee te vervallen.

Agenda van de ALV.

Missie en Visie 2021-2026