De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in het clubhuis van MSC.

Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van MSC (mits niet geschorst) en de begunstigers (donateurs).

Klik hier voor de agenda.

 

NB. Het bestuur doet een dringend beroep op de leden om zich kandidaat te stellen voor de ontstane vacatures (voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid voetbalzaken, bestuurslid algemene zaken pr & activiteiten en bestuurslid accommodatiebeheer).

Kandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter Hans Stam (voorzitter@mscmeppel.nl) of bij de secretaris Joyce Gelmers (secretaris@mscmeppel.nl).