Als basis voor alle verdere plannen en doelstellingen, moet een stevig fundament worden neergelegd in de vorm van beleidsplannen. Deze beleidsplannen zijn inmiddels goedgekeurd en vastgesteld door het jeugdbestuur en gepresenteerd aan de leiders en trainers van MSC. De verschillende plannen zijn inmiddels ook te vinden op de website. Op de homepage van de website van MSC vindt u onder het menu [JEUGD] het kopje [MSC DOWNLOADS]. Daar zijn de nieuwe plannen te vinden van de jeugdafdeling van MSC.

In de eerste plaats is er het Beleidsplan Jeugdvoetbal beschrijft de missie en de visie van MSC als het gaat om jeugdvoetbal en de doelstellingen voor de komende jaren. De wijze waarop de jeugdige voetballers hun voetbalopleiding volgen staat omschreven in het Technisch Plan Jeugdvoetbal.
Dan is er een boekje ontwikkeld specifiek voor de E-pupillen die de overstap maken naar de D-pupillen. Hierin is specifiek aandacht voor de spelregels en de overgang van een 7-tal naar een 11-tal.
Voor de begeleiders van de verschillende jeugdteams is er een Leidershandboek. Dit handboek is ondersteunend voor de teamleiders en bevat veel praktische informatie.
Als laatst is er het Communicatieplan Jeugd. Dit plan omschrijft de wijze waarop gecommuniceerd wordt binnen de jeugdafdeling. De overige documenten zijn bestaande documenten, waaronder het Gedragsprotocol.

De verschillende documenten worden jaarlijks geëvalueerd en zonodig aangepast.
Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen kan de TC-Jeugd benaderd worden.