Begin juni zijn de concept teamindelingen voor komend seizoen gepubliceerd. Sinds dat moment zijn er, zoals elk jaar in de periode juni/juli, nog de nodige mutaties in ons ledenbestand geweest. Als gevolg van die mutaties zijn de aanvankelijke teamindelingen bijgewerkt.

De afgelopen weken hebben er weer verschillende overleggen plaatsgevonden, waarbij scouts en trainers hun input hebben gegeven. Ondanks het feit dat het nieuwe seizoen pas over anderhalve maand van start gaat, leek het ons zinvol nu alvast bijgewerkte teamindelingen te publiceren. Net als begin juni benadrukken we dat het ‘concept’ teamindelingen zijn. Zo zullen de selectieteams starten met een ruime selectie, waarbij in een later stadium wellicht nog spelers worden doorgeschoven.

Voor vragen over het selectieproces dat tot de indelingen heeft geleid kan een e-mail worden gestuurd naar interne-scouting@mscmeppel.nl.

Er zijn nog een paar vacatures, met name in de Onderbouw. Op dit moment wordt er hard gewerkt om de open plekken ingevuld te krijgen. De verwachting is dat alle posities ruim voor de start van het nieuwe seizoen zijn ingevuld.

Namens MSC,

Wim van Keulen (Lead TC)

Martin van der Sommen (Hoofd Interne Scouting)

Henk Niestijl (Organisatorisch HJO)

 

Indeling Bovenbouw

Indeling Middenbouw

Indeling Onderbouw