De prachtige boeken zijn nu ook online in te zien.
 
Klik hier voor deel 1
 
Klik hier voor deel 2
 
Mocht u bij het zien van de boeken zelf ook in het bezit willen komen van deze boeken, meld dit dan bij Kees Veelo.
 
(0522) 254908 of veelo@home.nl