De KNVB kan zich voorstellen dat er vragen zijn over de nieuwe wetgeving. Speciaal voor de club(bestuurder)s is in samenwerking met NOC*NSF, het Ministerie van VWS en andere sportbonden een document gemaakt waarin de belangrijkste vragen en antwoorden ten aanzien van de nieuwe wetgeving zijn opgenomen. Het Ministerie van VWS werkt op dit moment met diverse sectoren, waaronder ook de sport, samen om tot een handleiding te komen bij de nieuwe wetgeving. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer deze handleiding gepubliceerd wordt. De KNVB, NOC*NSF en andere sportbonden hebben besloten de clubs al eerder te informeren, zodat er meer tijd is om maatregelen te treffen om aan de nieuwe wetgeving te voldoen. Het Ministerie van VWS gaat ook een invoeringscampagne voeren. Medio mei wordt de Nederlandse bevolking via TV, radio en print ingelicht over de nieuwe wetgeving. Aan deze invoeringscampagne wordt ook een website gekoppeld waarop meer achtergrondinformatie te vinden is. Verder wordt gewerkt aan een handleiding ‘rookvrije horeca’ voor ondernemers en beheerders. Wanneer de handleiding en de website er zijn, laat de KNVB dat weten. De KNVB, NOC*NSF en andere sportbonden zijn en blijven nauw betrokken bij de invoering van de nieuwe wetgeving. Dit om de invoering van de wetgeving zo eenvoudig mogelijk te maken voor de sportsector.

 

Klik op het PDF-logo om de belangrijkste vragen en antwoorden ten aanzien van de nieuwe wetgeving te lezen.