De drie Meppeler voetbalclubs hebben dinsdagmiddag de uitkomsten van de onlangs gehouden enquêtes gepresenteerd. Leden kregen de mogelijkheid om hun mening te geven over een mogelijke toekomstige samenwerking tussen de drie verenigingen. Daarbij kon worden aangegeven welke soort samenwerking (jeugd, senioren, alle clubs, een specifieke club) gewenst óf niet gewenst was.

Aan de hand van de uitkomsten gaan de clubs nu verder onderzoeken wat de vervolgstap moet worden. De belangrijkste redenen voor het instellen van de enquêtes liggen op demografisch vlak, ten opzichte van vrijwilligers en de toekomst daarvan en tot slot op financieel gebied. Een rondje langs de drie voorzitters.

Bij FC Meppel heeft een kleine 50% van de leden de enquête ingevuld. Voorzitter Hans ter Voorde geeft aan dat de cijfers een draagvlak weergeven, dat groot genoeg is om een eventuele samenwerking met de andere clubs te gaan onderzoeken. ‘Hier moeten we wat mee doen’, vertelt hij na het presenteren van de cijfers.

‘Dit is geen bindend advies, dat kan ook helemaal niet. Je ziet dat er belangen zijn om ergens samen te gaan werken. Iedereen begrijpt ook dat alles, als je bijvoorbeeld kijkt naar het aantal jeugdleden, afneemt. Dat zijn gewoon harde, aantoonbare cijfers. We gaan gezamenlijk onderzoeken hoe nu verder. Wat is samenwerken? Waar denk je dan aan? Hoe pak je dat eigenlijk aan? Dat kan iets opleveren van ‘dit is het’, maar het kan ook kleine dingetjes opleveren, zowel positief als negatief. Maar we móeten dit onderzoeken. Dat zijn we verplicht. Het belangrijkste is dat we de leden er vanaf het begin bij betrokken hebben. Iedereen wordt gehoord en gezien. We doen alles samen. De eerste stap is gezet, we hebben gepolst. Duidelijk is dat er genoeg draagvlak is om gezamenlijk onderzoek te gaan doen.’

Enthousiast

De cijfers van Alcides laten een soortgelijk beeld zien. Voorzitter Stephan Lammerink is enthousiast erover: ‘Ik ben heel blij met de grote respons én dat mensen de moeite hebben genomen om na te denken over de toekomst.’ De cijfers tonen volgens hem aan dat een vorm van samenwerking gedragen wordt.

‘Er zijn ook mensen die vinden dat het nu goed loopt en dat we daarbij onszelf blijven. Maar opgeteld is een meerderheid vóór een vorm van samenwerking. We hebben gekozen voor deze weg: eerst een enquête, want de leden zijn de belangrijkste pijler. Het is heel goed om dit eerst bij de leden neer te leggen, we blijven altijd in contact met ze.’

Verwachting

MSC-voorzitter Arjan Jonkers ziet met de uitkomsten van de enquête dat een verwachting wordt bevestigd: ‘Dit is wat we verwacht hadden. Het leeft heel erg bij ons. We zien al langere tijd dat hieraan geen ontkomen is in de toekomst. Anders verword je tot kleine clubs, als je naar demografische gegevens, vrijwilligers en financiën kijkt, terwijl het bovendien lastig wordt om de kwaliteit te waarborgen. We staan hier open voor, onze cijfers tonen aan dat we een ondernemende club zijn. We anticiperen op wat komen gaat, kijken vooruit. We gaan dit nu verder onderzoeken. We hebben zelf wel ideeën, maar daar hebben we ook andere mensen en expertise bij nodig, zoals van de KNVB. We zijn een groot voorstander van dit alles. Hier staan we achter. En daarnaast is het ontzettend belangrijk dat we dit eerst bij de leden hebben neergelegd.’

Bron tekst: Meppeler Courant / Alexander Drost