Dit is een handvol redenen waarom junioren en (zelfs) pupillen de voetbalclub waar ze zijn begonnen en vele jaren hebben gespeeld, verlaten. Soms zijn het eenlingen, maar steeds vaker gaat het ook om meerdere spelers tegelijk. Gevolg is dat teams worden opgedoekt en in het ergste geval een complete leeftijdscategorie wegvalt. De vertrekkende spelers – het zijn vaak niet de minsten! – laten (onbedoeld) een situatie achter die voor hun teamgenoten en de jongere jeugd grote negatieve gevolgen heeft. Is de club nog wel in staat om volgend seizoen een representatief team op de been te brengen?

MSC heeft in het seizoen 2015/2016 geen A- junioren in de competitie kunnen inschrijven. Velen binnen de vereniging zetten alles op alles om deze slechte ontwikkeling tot één seizoen te beperken. En dat gaat lukken! De vraag is echter hoe MSC, maar ook de zusterverenigingen in Meppel, kunnen voorkomen dat jonge voetballers lichtvaardig van club wisselen, zonder zich te bekommeren om de toestand die ze achterlaten. Het is niet alleen het jeugdvoetbal bij MSC dat in zijn voortbestaan wordt bedreigd. Ook andere clubs hebben ermee te maken en dreigen in de toekomst speelbal te worden van snel switchende talentjes.

Het is aan de betrokken verenigingen om onderling afspraken te maken en, indien nodig, barrières op te werpen tegen het veelvuldig overstappen. Daarnaast hebben toch ook ouders de verantwoordelijkheid om hun kinderen iets van clubgevoel bij te brengen? Aan de (oudere) jeugd zelf is de oproep: denk nog eens na, voordat je besluit je club, je medespelers en de vrijwilligers die zich jarenlang ook voor jou hebben ingezet, de rug toe te keren.

Werner Hogenkamp
vrijwilliger MSC C1