In de praktijk is het zo dat we vooral door alle randzaken worden bezig gehouden en niet toekomen aan onze kerntaak. Zaken die te maken hebben met materiaal, sleutels, vragen van ouders, etc, etc. Dat willen we als TC-Jeugd niet meer. Alle leden van de TC-Jeugd hebben een voltijds baan en moeten dus veel zaken naast het werk doen. Momenteel lijkt het erop dat de meeste TC-leden er een extra baan op na houden. Op zich niet zo’n probleem, maar wel als het van invloed gaat zijn op het privéleven of het werk.

 

Als  TC-Jeugd gaan we de communicatiestructuur in deze dan ook aanpassen. Daar gaan we ons strikt aan houden en vragen hiervoor begrip. Communicatie met de TC-Jeugd gaat op de volgende wijze:

TC onderbouw communiceert alleen met trainers onderbouw

OJC onderbouw communiceert alleen met leiders onderbouw

TC bovenbouw communiceert alleen met trainers bovenbouw

OJC bovenbouw communiceert alleen met leiders bovenbouw

Trainers communiceren met spelers en leiders met de ouders.

Trainers communiceren onderling over uitlenen spelers en vervanging.

 

Indien de wens bestaat voor ouders om in gesprek te gaan met de TC-Jeugd, dan kan dat via een spruukuur op de navolgende data:

Maandag 14 oktober 2013 tussen 19.00 uur en 20.00 uur.

Maandag 18 november 2013 tussen 19.00 uur en 20.00 uur.

Maandag 16 december 2013 tussen 19.00 uur en 20.00 uur.

Maandag 20 januari 2014 tussen 19.00 uur en 20.00 uur.

Maandag 17 februari 2014 tussen 19.00 uur en 20.00 uur.

Maandag 17 maart 2014 tussen 19.00 uur en 20.00 uur.

Voor alle data geldt dat u vooraf een afspraak dient te maken via: hle.prive@gmail.com

U kunt dan datum en tijdstip vermelden waarop u in gesprek wenst te gaan met de TC-Jeugd alsmede het onderwerp van gesprek.

 

Wij vragen en hopen op begrip van iedereen die actief en passief op de voetbalvelden van MSC rondloopt en begrip te hebben als TC-leden u verwijzen naar derden of de spreekavonden en inhoudelijk niet in gesprek gaan over voetbaltechnische aangelegenheden.

Bij voorbaat dank voor het begrip en de medewerking.

 

Namens de TC-Jeugd