Zoals bekend, hebben we binnen de Jeugd van MSC dit voorjaar een nieuw organisatiemodel geïmplementeerd. Binnen dit model zijn verschillende ‘nieuwe’ functies aangemaakt en ingevuld. We zijn nu ruim twee maanden bezig en kunnen melden dat reeds de nodige stappen ter verbetering zijn gezet!

Een van de eerste actiepunten binnen de nieuwe organisatie betrof het maken van de concept teamindelingen voor komend seizoen. De bedoeling was (en is) om tot een indeling te komen waarbij elke speler zich op zijn of haar niveau thuis voelt en waarbij hij of zij zich ‘op niveau’ verder kan ontwikkelen.

Het maken van de teamindelingen is een belangrijk proces en vergt input van verschillende partijen binnen de club: de interne scouts, de trainers en de technisch coördinatoren (TC’s). De trainers hebben altijd een belangrijke rol, aangezien zij degenen zijn die het afgelopen seizoen het meest met de spelers hebben gewerkt. Dat geldt zeker in de huidige MSC-situatie, waar het nieuwe team van interne scouts pas twee maanden operationeel is.

De trainers hebben recentelijk een door de Interne Scouting nieuw ontwikkeld beoordelingsformulier ingevuld, waarin zaken als techniek, snelheid, motivatie, karakter, trainingsopkomst et cetera zijn meegenomen. Aan de hand van deze formulieren zijn er per leeftijdscategorie bijeenkomsten georganiseerd, waarin de interne scouts in nauw overleg met de trainers en de betreffende TC’s de teamindelingen hebben samengesteld.

We kunnen nu dus gerust stellen dat de indelingen zorgvuldig – en door meerdere personen gedragen – zijn samengesteld. Daarbij lag de nadruk bij de selectieteams op talent en niveau en bij de lagere teams onder meer op sociale aspecten. Desondanks is een aantal spelers/ouders wellicht toch teleurgesteld. Maar het is vrijwel onmogelijk het iedereen naar de zin te maken. Wel hebben we als MSC al het mogelijke gedaan.

We benadrukken dat het ‘concept’ teamindelingen zijn. Zo zullen de selectieteams (JO..1) starten met een ruime selectie, waarbij later in de voorbereiding wellicht nog spelers doorgeschoven kunnen worden naar een ander team. Dit zal gebeuren direct ná de trainingen en wedstrijden die voor de zomervakantie nog plaatsvinden. Spelers van wie blijkt dat ze qua niveau te hoog of te laag zijn ingedeeld kunnen gedurende het seizoen eventueel – altijd in overleg! – wisselen van team (bij voorkeur in de winterstop). De verwachting is echter dat dit sporadisch voor zal komen, gezien de zorgvuldigheid die bij het maken van de indelingen is betracht.

MSC biedt een tweetal kanalen om over de teamindelingen te communiceren:

–  Voor vragen over het selectieproces dat tot de indelingen heeft geleid kan een e-mail worden gestuurd naar interne-scouting@mscmeppel.nl.

Voor het stellen van vragen over of het krijgen van toelichting op individuele gevallen worden inloopspreekuren georganiseerd op donderdag 13 juni aanstaande in het SponsorPlaza:

 

    19.00 tot 19.30 uur   Onderbouw (JO8 t/m JO11),

    19.30 tot 20.00 uur   Middenbouw (JO12 t/m JO15),

    20.00 tot 20.30 uur   Bovenbouw (JO16 t/m JO19).

 

Namens MSC,

Wim van Keulen (Lead TC)

Martin van der Sommen (Hoofd Interne Scouting)

Henk Niestijl (Organisatorisch HJO)

 

Bekijk hieronder de concept teamindelingen:

Indeling Onderbouw

Indeling Middenbouw

Indeling Bovenbouw