De afgelopen weken is er weer hard gewerkt aan het maken van de teamindelingen voor komend seizoen. Het proces waarin de teamindelingen tot stand komen, is een belangrijk en intensief proces. Het vergt input van diverse geledingen binnen de club. Binnen het organisatiemodel dat sinds het voorjaar van 2019 van kracht is bij de Jeugd, zijn twee rollen cruciaal in dit proces: die van het Hoofd Interne Scouting en die van de Lead TC. Het Hoofd Interne Scouting schakelt per leeftijdscategorie de betreffende interne scouts bij. De Lead TC zorgt dat de TC van de onderhavige categorie aanschuift en dat de betreffende trainers worden geconsulteerd. Ook dit jaar hebben we, ondanks de coronabeperkingen, het teamindelingsproces weer op deze wijze aangevlogen.

Er kan dus gerust worden gesteld dat de indelingen zorgvuldig – en door meerdere personen gedragen – zijn samengesteld. Daarbij lag de nadruk bij de selectieteams op talent en niveau en bij de lagere teams op onder meer sociale aspecten. Desondanks is een aantal spelers/ouders wellicht toch teleurgesteld. Het is echter vrijwel onmogelijk om het iedereen naar de zin te maken. We hebben hier als MSC wel zoveel mogelijk naar gestreefd.

Op dit moment zijn de teamindelingen van de Onderbouw, de Middenbouw en de Bovenbouw in concept gereed. We benadrukken dat het ‘concept’ teamindelingen zijn. Zo zullen de selectieteams starten met een ruime selectie, waarbij later in de voorbereiding wellicht nog spelers doorgeschoven kunnen worden naar een ander team. Ook kunnen er natuurlijk nog dingen veranderen door nieuwe aanwas van leden gedurende de zomermaanden. Spelers van wie blijkt dat ze qua niveau te hoog of te laag zijn ingedeeld, kunnen gedurende het seizoen eventueel – altijd in overleg! – wisselen van team (bij voorkeur in de winterstop). De verwachting is echter dat dit sporadisch zal voorkomen, gezien de zorgvuldigheid die bij het maken van de indelingen is betracht.

MSC biedt de mogelijkheid om over de teamindelingen te communiceren en om toelichting te krijgen op de gemaakte keuzes. Hiertoe is een tweetal mailadressen beschikbaar: dat van het Hoofd Interne Scouting (interne-scouting@mscmeppel.nl) en dat van de Lead TC (lead-tc@mscmeppel.nl). Vragen en opmerkingen die anderszins binnen de club geventileerd worden, hebben geen enkele status.

Namens MSC,

Martin van der Sommen (Hoofd Interne Scouting)

Wim van Keulen (Lead TC)

Henk Niestijl (Organisatorisch HJO)

Bekijk de indeling van de bovenbouw JO19 (versie 13-06-2020)

Bekijk de indeling van de bovenbouw JO17 (versie 10-06-2020)

Bekijk de indeling van de Middenbouw

Bekijk de indeling van de Onderbouw