De spelende leden van voetbalvereniging M.S.C.-Datell hebben onlangs van het bestuur een brief ontvangen met informatie over de kledinglijn. Een projectgroep heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan de kledinglijn. De eerste M.S.C.-teams zijn al in de nieuwe, uniforme kleding gestoken. In de brief wordt het hoe en waarom van de kledinglijn uiteengezet.

Aanleiding voor de kledinglijn
M.S.C.-Datell wil zich in de regio meer profileren als vereniging. Dat geldt natuurlijk op prestatief gebied, maar dat geldt ook voor de uitstraling. Eén van de meest aansprekende zaken waarmee dat kan worden gerealiseerd is uitstraling met mooie kleding.

Het doel
Middels uniforme kleding bij alle teams wil M.S.C.-Datell zich positief onderscheiden van andere verenigingen, waardoor het voor potentiële nieuwe leden nog aantrekkelijker wordt om voor M.S.C.-Datell te spelen.

Werkwijze
Alle teams van M.S.C.-Datell zullen, zodra hun teamkleding aan vervanging toe is, in nieuwe shirts conform de kledinglijn gaan spelen. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk na de winterstop van 2004, zullen alle teams in nieuwe broeken en kousen (met M.S.C.-Datell-logo) gaan spelen. De kleding wordt in bruikleen door de vereniging ter beschikking gesteld aan alle spelende leden van de vereniging. Dit geldt dus zowel voor pupillen, junioren, dames als voor senioren (prestatief en recreatief). De shirts zullen geleidelijk worden vervangen, afhankelijk van de staat waarin de huidige shirts zich bevinden. Inmiddels speelt het 1e team reeds in de kleding.
Na elke wedstrijd wordt de kleding ingenomen.Voor het wassen van de kleding zal een bijdrage aan de leden in rekening worden gebracht.

Financieel
Voor wat betreft de financiering is gekozen voor de volgende werkwijze:
Alle spelende leden van M.S.C.-Datell gaan betalen voor gebruik van de kleding. Hiertoe zal vanaf 1 januari 2004 per kwartaal of per jaar aan ieder spelend lid een gelijk gebruiksbedrag in rekening worden gebracht via de contributienota. Het gebruiksbedrag is opgebouwd uit een aantal elementen. Het grootste element is natuurlijk de aanschaf van alle kleding, een ander element is het wassen, kleinere elementen zijn de financiering, de vervanging en reservering voor nieuwe aanschaf. Het totale bedrag wordt daarna verminderd met de sponsorbijdragen en daarna wordt berekend wat ieder lid moet betalen.

Voor de eerste keer moet het gebruiksbedrag nog worden bepaald.
Het bedrag zal jaarlijks per 1 januari opnieuw worden vastgesteld. Hoe meer teams gesponsord zijn hoe lager het gebruiksbedrag kan zijn.

Enkele spelregels
De spelers krijgen via hun leiders te horen wanneer zij hun nieuwe kleding in ontvangst kunnen nemen. Het is vanaf die datum niet meer toegestaan om in eigen kleding te spelen. Alle kleding is eigendom van M.S.C.-Datell. Kapotte kleding wordt door M.S.C.-Datell vervangen. Kleding die aan het eind van het seizoen niet wordt ingeleverd wordt aan de speler (tegen vervangingsprijs) in rekening gebracht.

Als u nog vragen heeft kunt u deze via de leiders van het team stellen.