Een tiental Meppeler raadsleden bezocht zaterdag het sportpark Ezinge, op uitnodiging van voetbalclubs MSC, Alcides en FC Meppel. Tijdens een rondleiding over het sportpark konden de politici de behoefte aan speelvelden en kleedaccommodatie eens met eigen ogen aanschouwen. Tien speelvelden, met drie kunstgrasvelden, was de oplossing die de drie clubs zelf aandroegen bij het overleg met de raadsfracties.
Er zijn in de loop der jaren  ‘keiharde toezeggingen’ gedaan over de aanleg van kunstgrasvelden op Ezinge en scenario’s geschetst. Totdat de financiële nood van de gemeente Meppel roet in het eten gooi, en de raad besloot – als bezuiningingsmaatregell – maximaal twee kunstgrasvelden aan te leggen op Ezinge.
Toen onlangs de vrieshallen wederom in beeld kwamen als vervangende evenementenhal, brak er iets bij de besturen van de voetbalclubs, vertelde voorzitter Van der Meulen. ‘Het was hoog tijd om de raadsleden eens uit te nodigen op Ezinge, met hen in discussie te gaan en daarna vooral om met een schone lei te beginnen,’ aldus de voorzitter die zaterdag namens de drie sportclubs het woord voerde. 
De KNVB verwacht de komende twintig jaar een groei van de voetbalsport met 30 procent. Ook de Meppeler clubs merken de groeiende populariteit van de voetbalsport elk weekend. Vooral in het damesvoetbal zit groei. Ook de aanwas van de jeugd vertoont een opgaande lijn. ‘Tweeduizend actieve sporters, met daarnaast vele vrijwilligers en familieleden maken zeven dagen per week gebruik van sportpark Ezinge.
Het veldenprobleem knelt het meest op sportpark Ezinge, maar de voetbalclubs kaartten ook het gebrek aan kleedruimten aan, dat de KNVB eerder ook al vaststelde. Vooral het damesvoetbal vraagt meer aparte kleedkamers. Voor de uitbreiding van de kleedvoorzieningen ligt op het Meppeler stadhuis 1,2 miljoen euro klaar. Daarmee zouden de voetbalclubs en atletiekvereniging De Sprinter zo aan de slag kunnen om kleedkamers bij te bouwen. Ware het niet dat eerst een slepende kwestie over de BTW-afdracht van het budget moet worden geregeld. Inmiddels zijn daar experts bij betrokken om de zaken vlot te trekken. De belastingszaak kost veel tijd en energie,’ klaagde voorzitter Van der Meulen.

‘Tien speelvelden, waarvan drie kunstgrasvelden’, droegen de drie Meppeler clubs zelf aan bij het overleg zaterdagochtend met de raadsfracties om de capaciteitsproblemen op sportpark Ezinge het hoofd te bieden. Er zijn in de loop der jaren ‘keiharde toezeggingen’ gedaan over de aanleg van kunstgrasvelden op Ezinge en er werden meerdere scenario’s geschetst over de totale herstructurering van het circa vijftig jaar oude sportpark, vinden de voetbalclubs in Meppel. ‘Eerst zou er één kunstgrasveld komen op veld 6 of elders op het sportpark,’ aldus woordvoerder Van der Meulen. Er zijn stedenbouwkundige plannen aan de clubs gepresenteerd met ‘tijdrovende luchtfietserij’ over een stadion. De voorzitters zetten al eens samen met andere bestuurders goedsmoeds hun handtekeningen onder een intentieverklaring waarin de sloop van de vrieshallen van Beemsterboer centraal stond.
‘Voor wat het waard was, want de onduidelijkheid over de toekomst van Ezinge nam daarna alleen maar toe’, zo schetste Van der Meulen een treurigstemmend beeld van de communicatie over sportpark Ezinge. ‘Verschillende scenario’s zijn ons daarna nog voorgelegd met een evenementenhal op Ezinge en drie kunstgrasvelden op de plek van Beemsterboer. En toch zijn we na zoveel jaren nog geen stap verder gekomen’ In een kritisch rapport van de KNVB voetbalbond uit 2006 werd aangedrongen op minimaal twee extra kunstgrasvelden op Ezinge en extra kleedkamers. Maar de conclusies en aanbevelingen in het rapport zijn al weer ingehaald door de actualiteit, meent Van der Meulen. ‘De clubs hebben ambities en willen meegroeien met het aantal inwoners in Meppel. ‘Wat accommodatie betreft hebben de verenigingen op dit moment echter de grens bereikt en gaan zij er op zaterdagen al over heen. Het KNVB-rapport is allang achterhaald,’ beweerde woordvoerder Van der Meulen op de bijeenkomst met de Meppeler raadsleden.