Tijdens een bijeenkomst in het clubhuis vanavond, heeft het bestuur van MSC-Amslod haar leden een analyse van het seniorenprestatievoetbal binnen de vereniging gepresenteerd.

De ontwikkelingen rond Zondag-1 – actief in de hoofdklasse – laten duidelijk zien dat de kosten stijgen, terwijl de toeschouwersaantallen en daarmee de opbrengsten structureel dalen. Daarnaast telt de selectie nauwelijks MSC’ers en of spelers uit Meppel en is er sprake van afnemende binding met rest van de vereniging. Het gat tussen Jo19-1 en Zondag-1 is (te) groot en de animo om in een prestatief 2e-zondagteam te spelen is er niet. Talentvolle jeugdleden haken daarom af. MSC Zaterdag-1 speelt momenteel in de 5e-klasse. Dit niveau is laag en het team heeft nog weinig status binnen vereniging en in Meppel en omstreken. Daardoor blijkt het in de huidige situatie geen optie voor talentvolle jeugdleden, zeker niet zolang er nog een Zondag-1 is. Wel is er volgens het bestuur van MSC Amslod in het geval van Zaterdag-1 sprake van een groeiende binding met (jeugd-)leden en rest van de vereniging.

Na een grondige analyse van de huidige situatie en een zorgvuldige afweging van alle mogelijke scenario’s heeft het bestuur van MSC Amslod volgende twee keuzes gemaakt.

 

  1. Om een gezonde en duurzame toekomst van MSC Amslod te garanderen en om op zo kort mogelijke termijn te voldoen aan de doelstelling: “meer MSC-ers in MSC 1” kiest MSC-Amslod ervoor om met ingang van het seizoen 2020 – 2021 afscheid te nemen van prestatievoetbal op hoofdklasseniveau.

 

  1. Om een betere aansluiting van Jo19-spelers naar het seniorenprestatievoetbal te realiseren en naast een prestatief 1e seniorenteam ook een prestatief 2e team in competitie te brengen, kiest MSC Amslod ingang van het seizoen 2020-2021 voor senioren prestatievoetbal op zaterdag en stopt het met prestatievoetbal op zondag.

 

Dit betekent dat MSC Amslod met ingang van het seizoen 2020 – 2021 alleen nog senioren prestatievoetbal op zaterdag speelt. Het bestuur van MSC Amslod stelt zich tot doel om binnen vijf jaar uit te groeien tot een zaterdag tweedeklasser, waarbij het tweede team in een zo hoog mogelijke reserveklasse KNVB speelt en de seniorenselectie (bestaande uit MSC Amslod 1 en 2) voor minimaal 75% uit eigen opgeleide jeugd en of spelers met een sterke binding met MSC Amslod en/of Meppel bestaat.

Tijdens de drukbezochte bijeenkomst vanavond in het clubhuis van MSC, had een aantal leden liever gezien dat het bestuur de communicatie rond dit voorstel anders had ingericht. Wel was er onder de aanwezige leden veel begrip voor het voorstel zelf.

Vanzelfsprekend blijft bij MSC-Amslod recreatievoetbal op zondag wel bestaan.