Voorzitter Henk Veenema refereerde hier in zijn nieuwjaarsrede ook veelvuldig aan. ‘Dat 2010 een mooi, hoopvol, inspirerend, succesvol, maar vooral een gezond jaar mag worden. Voor MSC-Antaris heeft 2010 natuurlijk iets beladens, we vieren met elkaar dit jaar (over welgeteld 97 dagen) dat we 100 jaar worden. Een geweldige mijlpaal voor een geweldige vereniging en dat zullen we op een sportief en spraakmakende wijze gaan vieren.’
De voorzitter stak in zijn rede ook de loftrompet over het damesvoetbal bij MSC. ‘In de wandelgangen laat ik veelvuldig horen hoe blij we als bestuur zijn met de damesafdeling. Ik wil dat hierbij ook publiekelijk doen. In de periode dat ik voorzitter ben, hebben we niet één keer een conflict gehad met deze afdeling. Alles wordt goed geregeld onder coördinatie van Edwin v.d. Windt en Nienke Bonte. Wordt er gewonnen, dan wordt er terecht gevierd. Wordt er verloren (soms met dikke cijfers) dan is er geen sprake van schop- of scheldpartij en of andere frustraties en blijft het respect waar de voetbalsport om vraagt, bestaan. Dames, ik spreek het hierbij uit: een groot compliment voor jullie allemaal en ik spreek de wens uit dat MSC verder uitgroeit als het bolwerk van damesvoetbal in de regio waar niemand omheen kan.’
Veenema kon ook nog een nieuwtje melden. Binnenkort start er op het complex bij MSC een voetbalschool onder leiding van eerste elftalspeler Menno van Dam. Hij doet dit samen met een aantal  ervaren en bekende amateurtrainers en amateurvoetballers als Loet Boot, Klaas Schotanus, Mark Homme van der Veen. De voetbalschool draait al in Sneek en is daar uiterst succesvol.
Veenema refereerde ook nog aan zijn nieuwjaarsreden in 2009. ‘Vorig jaar zat mijn grootste frustratie in de ontwikkeling van nieuwe velden en aanpassingen van kleedkamers op Ezinge. Ik heb toen in niet mis te verstane woorden duidelijk gemaakt dat ik de droom die ik toen had niet gerealiseerd zag worden met de daadkracht van de betreffende Wethouder en diens ambtenaren. Bij de opening van het Nico Krist kunstgrasveld heb ik die woorden al teruggenomen, maar dat wil ik hierbij nogmaals doen.
Het beslistraject heeft inderdaad heel erg lang geduurd, maar de realisatiefase is fantastisch verlopen met ook veel inzet van onze vrijwilligers waaronder m.n. de klussenclub. We hebben nu een fantastisch complex met veel kleedruimtes en nog mooie ook. Alle velden zijn voorzien van goed kunstlicht. Er komen nog dugouts op het kunstgrasveld, kortom; we kunnen hier jaren mee verder. Ook is bij de hele verbouwing duidelijk geworden hoe het heeft kunnen gebeuren dat we zoveel energiekosten hebben moeten betalen in het verleden. Dat issue is nu gelukkig ook verholpen.’

Lees hier de volledige nieuwjaarsrede.
 
foto’s Ron Wielhouwer en Kees Veelo