Harry Postma en Erik Kuurman nemen de verantwoordelijkheid op zich van het technisch beleid van MSC. De twee die de afgelopen jaren met zeer veel succes de technische lijnen hebben uitgezet bij de jeugd van de Meppeler Sport Club, nemen nu ook de verantwoordelijkheid van de senioren voor hun rekening. Door de toezegging van het duo Postma/Kuurman heeft MSC na anderhalf seizoen de technische vacature eindelijk weten in te vullen. De twee hebben in eerste instantie aangegeven de kar voor anderhalf seizoen te willen trekken.
De Technische Commissie (TC) is inmiddels opgetuigd en bestaat naast Harry Postma en Erik Kuurman uit hoofdtrainer Peter Meindertsma en zijn assistent Harold Greven (verantwoordelijk voor onderdelen 1e selectie), Cor Dunnink en Flip Vellinga (verantwoordelijk voor onderdelen 2e selectie), Johnny Tanalepy (verantwoordelijk voor team onder 23 jaar) en Marco de Grip (verantwoordelijk voor A1 selectie).
De TC vergadert elke maand met vast staande onderwerpen. Dat wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor andere zaken als die besproken moeten gaan worden. Deze komen vanzelfsprekend aan bod.
De TC is eindverantwoordelijk voor het gehele technische beleid bij de senioren en junioren.
Belangrijke zaken die opgepakt gaan worden zijn de verbetering van de communicatie bij de Senioren en het benoemen van verantwoordelijkheden. De bedoeling is om een duidelijke communicatie structuur neer te gaan zetten bij de senioren, waarbij iedereen weet wie waarvoor verantwoordelijk is en bij wie hij moet zijn. Een onderdeel hiervan om dit te realiseren is om z.s.m. te gaan starten met een commissie algemene voetbalzaken. Deze commissie houdt zich bezig met uitsluitend niet technische voetbalzaken. Hierbij moet gedacht worden aan mensen die verantwoordelijk zijn voor de volgende zaken : wedstrijdsecretaris, materiaal, veldzaken, recreatieve senioren/dames etc. De voorzitter van deze commissie wordt de teammanager van het 1e en legt verantwoordelijkheid af aan de voorzitter van de TC.
In het eerste TC overleg is ook het onderwerp Scoting besproken en inmiddels zijn de eerste acties al uitgezet om de randvoorwaarden hiervoor in te gaan vullen. Cor Dunnink zit in de TC als zijnde de linking pin richting de nu op te starten scouting commissie. Hij gaat zich, samen met anderen, aankomende maand buigen over de invulling hiervan. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld het ontwikkelen van een kaartenbak, tegenstanders van 1e vooraf bekijken, scouts werven, structuur gaan vast stellen etc.
De TC heeft ook het plan opgevat om het tweede team meer te gaan gebruiken als een soort beloftenteam. Hierover zal nu worden nagedacht door de leden van de TC wat we hiervoor dan nodig hebben. Een idee was al om eventueel dan met het 2e op zaterdagavond thuis te gaan voetballen ipv zondag. Dit dient vanzelfsprekend nog wel nader onderzocht te gaan worden of dit haalbaar is. Een ander idee was om de junioren die over gaan naar senioren zoveel mogelijk bij elkaar te houden op basis van voetbalcapaciteiten
Het is de bedoeling om het huidige beleidsplan te gaan updaten naar de huidige en toekomstige situatie. Adrie Braspenning heeft zich al aangeboden om hierin wat te gaan betekenen.
Naast bovenstaande zaken die wij voor ogen hebben aankomende periode, is het belangrijk om plezier te hebben cq te krijgen in datgene wat je doet. Zodra dit er is cq ontstaat, zal de kwaliteit en bereidheid binnen de club MSC gaan toenemen. Dingen doe je met en voor elkaar.