Het werk van de Technisch voorzitters van M.S.C, Harry Postma en Erik Kuurman, begint zijn vruchten af te werpen. De twee zijn de laatste weken druk geweest om een aantal zaken binnen de club structureel neer te zetten voor de lange termijn. Gepoogd is om voor bepaalde functies of taken binnen de vereniging echte M.S.C.’ers of personen die al geruime tijd bij MSC betrokken zijn te vinden en dat lijkt te gaan lukken. Door mensen te benoemen die M.S.C. goed kennen, wordt de stabiliteit binnen de club vergroot. Het doet Postma en Kuurman dan ook veel genoegen dat, met z’n allen, een aantal zaken inmiddels al gerealiseerd is.
De Commissie Algemene Voetbalzaken (CAV) bijvoorbeeld. Een nieuwe commissie bij MSC. Deze is door de Technische Commissie opgericht met de opdracht aan twee belangrijke doelstellingen te voldoen: In de eerste plaats creëren de leden van de commissie de voorwaarden waarbinnen seniorenelftallen optimaal kunnen functioneren. Ten tweede dient deze commissie een ideale communicatie na te streven waarbij de verschillende belangen tijdig op elkaar afgestemd worden zodat er geen misverstanden en dergelijke meer ontstaan, een grote ergernis in het verleden. De commissie bestaat uit de volgende leden: Voorzitter: teammanager eerste elftal
Leden: wedstrijdsecretaris, materiaalcommissaris, terreincommissaris, veldcommissaris en secretaris recreatieelftallen. De commissie wordt één maal per maand door de voorzitter bijeengeroepen.
De voorzitter is het eerste aanspreekpunt van en voor de Technische Commissie. Tevens is hij of zij het eerste aanspreekpunt voor de trainer(s) van het eerste en tweede elftal en -23. De voorzitter draagt zorgt voor de communicatie naar aanleiding van beslissingen die in de commissie zijn genomen. De voorzitter van deze commissie, legt verantwoording af aan de voorzitters van de Technische Commissie. De commissie algemene voetbalzaken, krijgt dan ook een enorme belangrijke rol in de communicatie en het scheppen van duidelijkheid binnen de club M.S.C..
Met ingang van 11 maart is Pieter Koopmans de voorzitter van deze commissie en zal deze groep z.s.m. bij elkaar gaan roepen. Ook zal hij vanaf 1 juni a.s. Danny Pol gaan vervangen als teammanager. Danny had onlangs aangegeven dat hij deze combinatie van taken niet kan combineren qua tijd met zijn huidige werk. In goed overleg en in het belang van de club hebben we dan ook afgesproken dat Danny het huidige seizoen wel afmaakt als teammanager. Peter heeft Pieter vrijdag 10 maart inmiddels voorgesteld aan de spelersgroep en staf