De TC-J verandert in het nieuwe seizoen van samenstelling. Johnny Tanalepy verlaat MSC en gaat aan de slag bij Alcides. Ook Arjan Zomerdijk, Gino Veelo en Harry Lefferts hebben er voor gekozen hun aflopende contracten niet te verlengen.  Daarnaast legt René van der Steeg zijn functie neer na dit seizoen. De redenen hiervoor zijn divers van aard en de beslissingen van de verschillende mensen zijn genomen op persoonlijke overwegingen. De TC-J heeft op een prettige manier samengewerkt met trainers en leiders en wil hen allen bedanken voor deze goede samenwerking.

Wim van Keulen, Harco Schuring, Ron Hogervorst, Henk van Egten en Marius van Dijk gaan samen met Henk Veenema, die aangegeven heeft voor één seizoen ad-interim de rol van Technisch Voetbalcoördinator op zich te nemen, vorm geven aan een nieuwe technische commissie (jeugd, senioren, vrouwen). De eerste contacten met nieuwe coördinatoren zijn al gelegd.

De TC-J in de huidige samenstelling, kijkt terug op een hectische en dynamische tijd. Er is veel werk verzet en bereikt. Er is en beleidsplan en technisch plan opgesteld en vastgesteld door het bestuur, er is een communicatieplan, er is een transparante manier van selecteren, het spelervolgsysteem Talento is ingevoerd, er is een eigen MSC Voetbal Academie opgezet, er is een duidelijke structuur neergezet en wij hebben met z’n allen de jeugdspelers van MSC de mogelijkheid tot ontwikkeling geboden.

In de laatste twee seizoen zijn zeker acht jeugdspelers gedebuteerd n de hoofdmacht van MSC, zijn er twee jeugdspelers overgestapt naar een Betaald Voetbalorganisatie en weten meerdere spelers de aandacht van JPN op zich gevestigd. Dat hebben deze spelers in eerste plaats natuurlijk aan zichzelf te danken, maar toch ook wel een beetje aan de inzet van jullie als trainers en leiders. Als TC-J hebben wij daar ook ons steentje aan kunnen bijgedragen en daar zijn wij trots op.

Wij hebben dit kunnen bereiken door een goede onderlinge samenwerking. Een samenwerking welke zich kenmerkt door saamhorigheid en teamspirit. Onderling kritisch en elkaar terechtwijzend daar waar nodig. Om meteen daarna de zaken in gezamenlijkheid weer op te pakken, met als doel de jeugd van MSC nog beter te maken en de vereniging MSC op de kaart te zetten.

Nogmaals dank en we wensen iedereen die aan MSC verbonden is heel veel succes in de toekomst. Tot ziens langs de voetbalvelden van MSC en die in de wijde omtrek!

 

TCJ MSC, seizoen 2013-2014