De meisjes van MC1, hebben het moelijk in hun klasse, waar vooral in fysiek opzicht de meisjes van ons het onderspit delven. Ondanks de wat mindere prestaties zit het team collectief goed in elkaar en staat plezier voorop. Er zijn altijd voldoende meisjes op de training. Er heeft hier een trainerswissel plaatsgevonden. Wubbo Veldman en Martij Veldman en Merlijn Kruid zijn gestopt om uiteenlopende redenen. We willen ze hierbij nogmaals bedanken voor hun inzet. We zijn tevens ook blij dat Henk Rensen en Michelle Boekweg dit team nu gaan trainen en wensen ze veel succes en plezier toe.

D3, heeft het ontzettend goed gedaan in de voorjaarscompetitie. Alle lof voor de technische begeleiding. Na de winterstop mogen ze als elftal beginnen op een groot veld en we zien dat met veel vertrouwen tegemoet.

D2, heeft het ook heel leuk gedaan in de voorjaarscompetitie en zijn als vierde geeindigd. Misschien zit er in de voorjaarscompetitie meer in het vat. D3 gaat ook de zaal in en wij wensen hen veel succes toe.

D1, Een heel leuk team dat het zeer verdienstelijk doet in de competitie. Een team met heel veel potentie. Er wordt bij tijd en wijle leuk attractief voetbal gespeeld, maar ook de nodige leerzame fouten gemaakt.We wensen de technische staf van D1 ook veel succes toe om dit team op ieders niveau omhoog te krikken.

C3, heeft het niet makkelijk in de competitie, maar toont altijd inzet en op de training wordt veel geleerd. Met name fysiek komt men in deze competitie nog wat te kort, maar met wilskracht kun je een heel eind komen.Toch zit er meer in, we zullen het na de winterstop zien.

C2, heeft het ook niet makkelijk in de competitie. Trainingsopkomst in deze groep moet beter worden wil je zaterdags goed voor de dag verschijnen en dan zijn we ervan overtuigd dat er meer punten worden gepakt dan nu het geval is.Kom op boys van C2 en laat na de winterstop zien waartoe jullie in staat zijn. Jullie kunnen het best wel.

C1, de groep van Henk Veenema is zeer goed gestart in de competitie, heeft een kleine dip gehad, maar zijn die ook weer een beetje te boven gekomen. Dit team is tot veel in staat, zowel technisch als tactisch is er nog een leerweg te gaan. Dit team is in staat om nog steeds met de bovenste plaatsen mee te draaien, veel succes na de winterstop.

B3, doet het zeer verdienstelijk in de competitie, waarin de ploegen niet veel van elkaar verschillen. B3 ga zo door en wie weet kunnen jullie nog heel hoog eindigen.

B2, de stand van de competitie doet niet vermoeden dat dit team een slechte trainingsopkomst heeft en dat is erg jammer. Dit moet veel beter. Willen jullie op die plaats eindigen als nummer 1 aan het eind van dit seizoen dan zal er door sommigen toch echt getraind worden, neemt niet weg dat er zaterdags redelijk gevoetbalt wordt en dat er veel gescoord wordt. Hopenlijk na de winterstop kan Ron Hoogervorst rekenen op en kunnen jullie dit seizoen nog fantastisch eindigen.

B1, voor het eerst in de Hoofdklasse, handhaving was eerst de doelstelling, maar na een seizoenshelft kun je wel stellen dat er weinig voor elkaar in de competitie onder wordt gedaan en bepaalt de instelling en vorm van de dag het verschil. Er zit zelfs meer in dan de plaats waarop B1 nu staat en men moet in staat worden geacht om goed boven in de middenmoot te eindigen.

A1, doet het zeer verdienstelijk in de eerste klasse, helaas is HH97 net een maatje te groot, maar neemt niet weg dat je elke wedstrijd voor de winst moet gaan en dat je altijd scherp moet zijn. Soms is het nog wat te wisselvallig en daar moet aan gewerkt worden. A1 laat soms goed voetbal zien, maar een ieder zal in staat moeten zijn omdatgene te brengen wat van hen verlangd wordt en hier in keihard aan de slag te gaan.

Wij wensen een ieder een gezond en gelukkig nieuwjaar toe,

Namens de technische commissie,

Johnny Tanalepy