De nieuwe evenementen- annex sporthal, ter vervanging van de Markthallen en sporthal ’t Vledder, komt in de leegstaande vrieshal aan de Ezingerweg in de zuidwesthoek van de Ezingebuurt in Meppel. Deze verrassende mededeling deed wethouder Jan Oldebesten donderdagavond in de raad. De vrieshal grenst aan de parkeerplaats van MSC-Datell en FC Meppel.
B en W hebben een ambtelijke werkgroep opdracht gegeven na te gaan of het voormalig vrieshuis Beemsterboer geschikt is te maken is voor een evenementen- en sporthal. Volgens Oldebesten is deze locatie verreweg het goedkoopste alternatief om op korte termijn tot een evenementenhal te komen. De 135 meter lange hal met een oppervlakte van 6500 m² (de Markthallen omvatten 5000 m²) kan alle bestaande activiteiten – zoals het concours hippique, de Taptoe en de vogelmarkt – onderdak bieden. Het terrein heeft een oppervlakte van ruim 14.000 m², groot genoeg voor het aanleggen van voldoende parkeerplaatsen. De gedachte is dat de gemeente deze accommodatie gratis inbrengt en een particuliere investeerder de exploitatie voor zijn rekening neemt. Deze praktische mogelijkheid wordt onderzocht.
De Markthallen en sporthal ’t Vledder worden afgebroken om ruimte te maken voor nieuwe bestemmingen op Het Vledder, zoals woningen en een tweede supermarkt. De raad nam gisteravond in meerderheid de stedenbouwkundige visie voor dit binnenstadsgebied aan. De fractie van Sterk Meppel stemde tegen.
Het vrieshuis, dat gebouwd is in 1961, is sinds 2001 eigendom van de gemeente Meppel. De hallen zijn volgens wethouder Oldebesten met enige aanpassingen in te richten als een evenementen- en sporthal. Aan het vrieshuis zitten onder meer kantoren in twee bouwlagen van ieder 590 m² vast. De kantoren kunnen beneden dienen als entree, kleedkamers en opslag, terwijl boven een kantine, kantoor- en vergaderruimten een plek kunnen krijgen.
Het gebouw staat met de achterkant aan de Reest, dichtbij sportpark Ezinge. De bereikbaarheid met openbaar vervoer is gemakkelijk door de tunnel van het NS-station. Auto’s kunnen bij de meeste activiteiten parkeren op het eigen terrein, terwijl de bereikbaarheid is verbeterd door de reconstructie van de kruising Ambachtsweg-Hoogeveenseweg. De ontsluiting voor fietsers (schoolsport) is nog onderwerp van studie. Gedacht wordt aan de aanleg van een bruggetje over de Reest. Scholieren van Stad en Esch Randweg en het toekomstige AOC Terra aan de Werkhorst kunnen dan via het fietsviaduct over het spoor, in het verlengde van de Reeststouwe, over het bruggetje naar de nieuwe evenementen- en sporthal fietsen.
Naast de locatie Ezingerweg worden geen andere plaatsen voor de hal bekeken. Het belangrijkste alternatief was een locatie nabij de watertoren. Het onderzoek wordt voor de zomervakantie afgerond. Onderdeel daarvan is de exploitatie van de hal, waarbij de bestaande evenementen centraal staan. Volgens wethouder Harm Jan Lanjouw zou sloop van de vrieshal ‘gigantische kosten met zich meebrengen vanwege de dikte van de muren.’

(bron: www.meppelercourant.nl)