Het aftandse beeld van geparkeerde fietsen voor de ingang van het clubhuis behoort hopelijk vanaf dit seizoen tot de verleden tijd. De gemeente heeft achter het clubhuis, op de plaats waar eerder het grasveld gesitueerd was tussen de clubhuizen van M.S.C.-Datell en FC Meppel, een fietsenstalling aangelegd. In de stalling naast de gemeentelijke boerderij is plaats voor meer dan honderd rijwielen. Het is de bedoeling dat iedereen gebruik gaat maken van de nieuwe stalling. Het bestuur heeft al aangekondigd de eerste weken het parkeren van fietsen nauwlettend in de gaten te gaan houden. Gehoopt wordt dat een ieder de discipline kan opbrengen om de fiets in de stalling neer te zetten. Alleen met medewerking van iedereen is het mogelijk om het terrein voor het clubhuis fietsvrij te krijgen, opdat in voorkomende gevallen ambulances zonder hindernissen het hoofdveld kunnen bereiken.
We hopen dat iedereen wil meewerken. De trainingen beginnen deze week weer, dus houdt er rekening mee dat de fietsen op de goede plaats ‘geparkeerd’ worden.