Leerlingen krijgen een kaartje uitgereikt waarop de meest veilige fietsroutes zijn aangegeven. Zij worden met nadruk geadviseerd deze routes te volgen wanneer zijn naar en van school gaan. Leerlingen mogen niet met de fiets door de perrontunnel. Verkeersregelaars gaan hier op toezien.

Verkeerslichten worden zo spoedig mogelijk dusdanig ingeregeld dat fietsers vanuit Oosterboer een ‘groene zone’ hebben richting Ambachtsweg. De opstelplaats wordt/is ook verruimd. Bewoners in de Ezingerbuurt en omgeving Emmastraat worden door de gemeente per brief geïnformeerd over deze maatregelen.

Route2

kaart fietsroutes stadsplattegrond met aant ll v2 (2)