Deze opbrengsten leveren ons, als MSC, een behoorlijk bedrag op dat een substantiële bijdrage levert in onze begroting. We krijgen dit echter niet voor niets. De Fiets Vierdaagse vraagt heel veel werk voor heel veel vrijwilligers. Hierbij wil ik namens het bestuur van MSC alle vrijwilligers bedanken die hun aandeel hebben geleverd tijdens de Fiets Vierdaagse van 2010 en die er voor gezorgd hebben dat er weer een mooi bedrag in onze boeken kon worden bijgeschreven. Wij hopen ook in 2011 weer een beroep te kunnen doen op deze vrijwilligers.

Het bestuur van MSC.