Wij adviseren u de volgende gedragsregels op het kunstgrasveld te hanteren:

·         Rook niet op het veld en laat geen sigaretten of lucifers vallen;

·         Draag geen spikes of schoenen met lange (stalen) noppen en/of spikes;

·         Laat geen honden of andere dieren toe op het veld;

·         Laat geen kauwgom toe op het veld;

·         Laat geen glas of drinken toe op het veld;

·         Plaats geen zware of puntige objecten op de kunstgrasmat;

·         Maak uw schoenen schoon voordat u het veld betreedt;

·         Houdt het terrein/verhardingen rond het veld vrij van afval;

·         Borstel het oppervlak regelmatig als het droog is;

·         Zorg voor goede vuilnisbakken rond het veld;

·         Sluit het hek van het veld na gebruik.

 

In de winter kunnen de navolgende regels van toepassing zijn:

·         Bij sneeuw kan, indien gewenst, het kunstgrasveld bespeeld worden. De belijning kan worden schoongeveegd. Let wel op dat in situaties van sneeuw-dooi-vriesperioden bij voorkeur niet op het veld gespeeld wordt als er mogelijk beschadigingen kunnen ontstaan als gevolg van het vastvriezen van sneeuw/ijs in de mat;

·         Bij ijzel het kunstgrasveld niet gebruiken;

·         Bij temperaturen beneden –10 graden Celsius het kunstgrasveld in principe niet gebruiken;

·         Bij opdooi na een periode met strenge vorst kan er niet worden gespeeld;

·         Bij twijfelsituaties Oranjewoud raadplegen.