De collegepartijen Sterk Meppel, CDA en VVD hebben een dikke streep gehaald door de evenementenhal op Sportpark Ezinge. De drie fracties hebben in grote lijnen een principe-akkoord bereikt over een aantal bezuinigingen. Daardoor zit het gemeentelijk huishoudboekje niet langer in de rode cijfers. De bewoners van de Ezingebuurt werden maandagavond nog uitvoerig geïnformeerd over het standpunt van het college van B en W over de plannen voor Ezinge inclusief de evenementenhal. Ondertussen hadden vertegenwoordigers van SteM, CDA en VVD deze al van de lijst te realiseren projecten geschrapt. Dit voornemen wordt raadsbreed ondersteund. Ook de oppositiepartijen hebben grote bezwaren tegen de dure evenementenhal.
De evenementenhal zou samen met de nieuwe sporthal op veld 6 van het sportpark komen. Gedacht wordt om de sporthal nu onder te brengen in het scholenpark op de locatie waar de kaaspakhuizen van Friesland Foods hebben gestaan. Veld 6 blijft daardoor voor het voetbal behouden. De drie fracties concluderen dat er nu twee in plaats van drie kunstgrasvelden kunnen worden aangelegd. Zij moeten het bereikte akkoord nog voorleggen aan hun achterban. Sterk Meppel informeert de leden vanavond.

De coalitie van SteM, CDA en VVD denkt een creatieve oplossing te hebben gevonden voor de financiering van het scholenpark. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van Stad en Esch en de Rechterenschool. De Stenden Hogeschool, het Drenthe College en de Ambelt die ook deel uitmaken van het gezamenlijke onderwijsproject, moeten zelf voor de investeringen zorgen.

De financiering van het voortgezet onderwijs is vanaf 1997 overgeheveld naar de gemeenten. Voor Meppel gaat het om een bedrag van een miljoen euro per jaar. Daarvan werd steeds drie ton doorgeschoven naar Stad en Esch. Het resterende bedrag van ruim zeven ton per jaar, gerekend over de afgelopen elf jaar, verdween in de algemene reserves. De coalitie wil alsnog tot uitbetaling van het opgepotte bedrag overgaan en deze als bruidsschat aan een verzelfstandigd Stad en Esch meegeven, zo wordt in raadskringen gezegd.

 

bron: www.meppelercourant.nl