Het bestuur van MSC gaat in overleg over de wijze waarop de belangrijke bestuurstaak waar Ger volledig voor stond, de komende tijd wordt ingevuld.

Bestuur MSC Meppel