De drie Meppeler voetbalverenigingen MSC-Amslod, FC Meppel en M.V.V. Alcides onderzoeken momenteel hoe de leden aankijken tegen samenwerking van de verenigingen in de toekomst en hoe die er uit zou moeten komen te zien.
 
In een deze week per e-mail verstuurde enquête, wordt de leden (en ouders/verzorgers van jeugdleden) om een mening gevraagd.
 
We staan als Meppeler voetbalverenigingen voor een serieuze uitdaging in de komende jaren! Zo verandert bijvoorbeeld de bevolkingsopbouw in de gemeente Meppel. Het aantal kinderen in de leeftijd van 5 t/m 14 jaar neemt naar verwachting tot 2030 alleen maar af. Blijft het percentage kinderen dat kiest om te gaan voetballen gelijk, dan betekent dit dat er steeds minder jongens en meisjes gaan voetballen. Dit heeft natuurlijk direct gevolgen voor de aanwas bij onze verenigingen. Gevolg is dat inkomsten uit contributie, subsidie, sponsoring en kantine dalen, terwijl de kosten die de verenigingen nu maken voor bijvoorbeeld accommodatie, onderhoud en energie steeds verder stijgen. Hierdoor kan het voortbestaan van betaalbare voetbalverenigingen op het spel komen te staan. Daarbij is het steeds moeilijker om mensen te vinden die structureel voor onze voetbalvereniging vrijwilligerswerk willen doen, met als gevolg een risicovolle druk op de verenigingsorganisatie.
 
Voor de besturen van de drie verenigingen is de mening van de leden over hoe zij aankijken tegen samenwerking van de verenigingen in de toekomst en hoe die er uit zou moeten komen te zien, belangrijk omdat de leden uiteindelijk bepalen welke richting de verenigingen in de toekomst opgaan. Het is daarom van belang dat de komende twee weken zoveel mogelijk leden de enquête invullen.
 
Heeft u per e-mail geen uitnodiging voor de enquête ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar: info@mscmeppel.nl