De nieuwjaarsreceptie van MSC werd zondag niet druk bezocht, maar was wel erg gezellig. Een groot aantal eerste elftalspelers en sponsoren ontbrak wegens een wintersporttrip in het Oostenrijkse Zell am See. De wel aanwezige MSC’ers luisterden aandachtig naar de laatste nieuwjaarstoespraak van aftredend voorzitter Nico Krist. De voorzitter keek terug op het voorbije jaar en constateerde dat MSC op de goede weg is.
Toch stond Krist ook stil bij een aantal punten die de nodige aandacht verdienen om de toekomst van MSC te waarborgen. ‘Als we naar de toekomst kijken dan moet ik vaststellen dat er op bestuurlijk gebied nog veel werk te doen is.
Op de laatste jaarvergadering in november is heel nadrukkelijk de problematiek rond het vrijwilligersbeleid aan de orde geweest. In een brandbrief van het bestuur is dit toegelicht en gesignaleerd dat de betrokkenheid van vele leden te gering is.
Aftredende en niet herkiesbare bestuursleden dreigen de continuïteit van het bestuurskader binnen MSC aan te tasten, waardoor er een schrijnende situatie zal gaan ontstaan.
Na een uitvoerige discussie op die avond zijn er twee commissies ingesteld die het vrijwilligersbeleid gaan vormgeven en een zoektocht zijn begonnen naar bestuurlijk kader.
Ik ben uiterst verheugd nu te kunnen melden dat de invulling van de technische commissie, die al anderhalf jaar op zich laat wachten met de medewerking van en o.l.v. Harry Postma en Eric Kuurman weer vorm zal krijgen.’
Krist zei verder over het eerste elftal: ‘Prestatief mogen we hopen op een eerste hoofdklasserschap in ons bestaan. Dit zou toch een geweldige mijlpaal zijn. Maar laten we reëel zijn de competitie is nog lang en we moeten dan ook waakzaam zijn niet aan grootheidswaanzin ten onder te gaan. De voorbeelden van andere verenigingen die daarin wel zijn meegegaan in onze omgeving zijn legio.
Het motto zal dan ook zijn doe maar gewoon dan doen we al gek genoeg. Doorgroeien en inpassen van jeugd blijft onze doelstelling voor de komende jaren.’
De tekst van de nieuwjaarsrede van de voorzitter zal in zijn geheel gepubliceerd worden in de MSC’er die eind januari zal verschijnen.