Ally is één van die stille werkers die zich al decennia lang inzet voor de vereniging. Bij alle nieuwbouw- en verbouwprojecten was hij betrokken. Ook bij de laatste verbouw, de metamorfose van het clubhuis en alles wat daarbij hoort, was Ally weer zeer nadrukkelijk betrokken. De speld komt hem dan ook meer dan toe.