In het huidige seizoen komt MSC niet met een A team uit in de competitie. De redenen hiervoor zijn genoegzaam bekend. Door een aantal mensen binnen MSC is dit seizoen hard gewerkt om komend seizoen wel weer een A team op de been te brengen. Zij zijn hierin uitstekend geslaagd en kunnen waarschijnlijk naast een sterk A1 ook nog een goed A2 formeren. Gregory heeft met zijn uitgebreide netwerk en zijn inspirerend enthousiasme hier een groot aandeel in gehad.

 

Twee van de redenen – twee belangrijke weliswaar – om af te haken als prestatiegerichte junior bij MSC was het ontbreken van een inspirerend toekomstperspectief bij de senioren en het ontbreken van een goede voorbereiding hierop. Ook aan de oplossing van deze twee kritische noten heeft de werkgroep gewerkt.

Zo doen momenteel al de sterkste junioren, die het natuurlijk ook fysiek aan durven, mee aan wedstrijden van de beloften bij de senioren.

Zo trainen 4 junioren volgend jaar wekelijks mee met de ZO1 senioren.

Zo gaan de trainers van ZO1 en ZA1 in goed overleg met Gregory na een periode van voorbereiding bij hun eigen teams zich bezig houden met het complete A1 team.

Zo wordt ZA1 in het leven geroepen om alle junioren een kans te geven opgenomen te worden in een standaard team.

 

De trainers:

MSC is waarschijnlijk in 2016/2017 naast zaterdag hoofdklasser ACV de enige hoofdklasser in de provincie Drenthe. De ontwikkeling van spelers wordt vooral tijdens de trainingen gestimuleerd. Welke club kan die ontwikkeling straks beter stimuleren dan hoofdklasser MSC.