We hebben het op deze website al eens eerder gemeld, maar het nog een keer melden kan absoluut geen kwaad. Met ingang van dit seizoen zal er geen sprake meer zijn van halve registraties in het amateurvoetbal. Dit heeft het bestuur amateurvoetbal van de KNVB besloten. Ook de staffel is aangepast waarin is vastgelegd wanneer een gele kaart een uitsluiting tot gevolg heeft.

Enkele pijlpunters van het nieuwe registratiesysteem:

1. Handhaven plezier en respect op en rond de velden

Spelbederf door bijvoorbeeld commentaar op de scheidsrechter werd tot afgelopen seizoen nog bestraft met een halve registratie. Het ligt in het verlengde van andere inspanningen van de KNVB om het plezier en respect op de velden te handhaven en waarnodig terug te brengen, om halve registraties niet langer onderdeel van het systeem te laten zijn, maar te vervangen door een hele registratie.

2. Werken met een transparant en duidelijk systeem

Het was tot afgelopen seizoen mogelijk dat een gele kaart als halve registratie werd vastgelegd. Volgens de toen geldende staffel werd een speler na drie hele registraties uitgesloten. Het kon voorkomen dat een speler zes gele kaarten had gekregen, voordat hij volgens de staffel zou worden uitgesloten voor de eerstvolgende wedstrijd. Er was hierdoor in de praktijk sprake van een driedeling in kaarten. Dit is niet wenselijk omdat het systeem niet in overeenstemming is met het Nederlandse betaalde voetbal of met de norm in omringende landen. Dit wekte verwarring op. Het nieuwe systeem is transparant en duidelijk voor verenigingen en leden.

Om het systeem niet onnodig strenger te maken is de gehele staffel aangepast. Zo volgt, in de nu geldende situatie, na een viertal registraties een uitsluiting, waar dit tot afgelopen seizoen bij drie registraties het geval was. Tevens vond men in het oude registratiesysteem de geldende straffen vanaf de zesde registratie onevenredig hoog. Indien een speler in één wedstrijd zowel zijn zesde als zevende gele kaart kreeg, leverde dat een uitsluiting van zes wedstrijden op. Ook hier zijn in de nu geldende staffel de nodige aanpassingen doorgevoerd.

Staffel gele kaarten

Eerste tot en met derde registratie

Iedere eerste tot en met derde registratie die een speler krijgt binnen de registratieperiode van één seizoen in een categorie heeft geen wedstrijd uitsluiting tot gevolg voor de betrokken speler.

Vierde tot en met tiende registratie

Iedere vierde tot en met tiende registratie die een speler krijgt binnen de registratieperiode van één seizoen in een categorie heeft één wedstrijd uitsluiting tot gevolg voor de betrokken speler.

Elfde en volgende registratie

De binnen één seizoen in een categorie geregistreerde elfde en volgende registratie levert elk een uitsluiting op van twee wedstrijden.

Twee waarschuwingen in dezelfde wedstrijd

Twee waarschuwingen aan dezelfde speler in één wedstrijd, waarbij de speler van het speelveld wordt gezonden, resulteren in twee registraties in de betreffende categorie.

Overige informatie betreffende het registratiesysteem amateurvoetbal

– van registraties die geen uitsluiting tot gevolg hebben ontvangen de betrokken speler en diens club geen bericht;

– een opgelegde straf wordt schriftelijk aan betrokken speler en diens club medegedeeld. Daarnaast wordt deze straf in de Officiële Mededelingen gepubliceerd;

– tegen de registratie door de tuchtcommissie van waarschuwingen en daaruit voortvloeiende uitsluitingen naar aanleiding van deze waarschuwingen is geen verweer of beroep mogelijk.