Wij wensen zijn familie veel sterkte toe met dit grote verlies.