De Stembureauleden geven informatie en zorgen ervoor dat het stemmen volgens de regels verloopt. U hoeft geen ervaring te hebben of te voldoen aan speciale eisen om benoemd te kunnen worden tot lid van een stembureau. Vooraf wordt u volledig geïnstrueerd zodat u precies weet wat u moet doen. Iedereen van 18 jaar of ouder kan zich aanmelden. Er wordt gewerkt in een klein team van vijf mensen. De stembureauleden dienen dan ook de gehele dag beschikbaar te zijn. De stembureaus zijn geopend vanaf 7.30 tot 21.00 uur, waarna de stemmen nog moeten worden geteld. Gedurende de dag zijn op het stembureau constant minimaal 3 personen aanwezig. In onderling overleg wordt een planning gemaakt wie wanneer zitting heeft op het stembureau. Na sluiting van het stembureau om 21.00 uur worden de stemmen geteld. Alle stembureauleden dienen dan aanwezig te zijn.
De gemeente biedt MSC de mogelijkheid om op een ludieke manier de verenigingskas aan te vullen. Elk stembureaulid ontvangt namelijk een vergoeding van €100,- per dag. Ook wordt er op de dag van de verkiezingen door de gemeente Meppel een eenvoudige lunch verstrekt aan de stembureauleden.
 
Dus honderd euro in het jaar dat we honderd jaar bestaan. Heeft u belangstelling, neem dan snel contact op met Frank Steenhuisen: (06) 83233116.