MEPPEL – Henk Veenema is de nieuwe voorzitter van de Meppeler voetbalvereniging MSC-Antaris. De leden zijn donderdagavond unaniem akkoord gegaan met zijn kandidaatstelling. De 47-jarige inwoner van Meppel neemt de voorzittershamer over van Nico Krist, die sinds 1972 in verschillende functies zitting heeft gehad in het bestuur van de wit-zwarten.
Tijdens de ledenvergadering was er ook grote waardering voor Jan Jonker, de man die al meer dan een decennium de financiën beheerd. De voetbalvereniging die halverwege de jaren tachtig financieel op sterven na dood was, staat er nu financieel erg rooskleurig voor. En dát, zo werd donderdagavond meerdere keren opgemerkt, is mede een verdienste van Jonker. Zelfs in het sportief teleurstellend verlopen seizoen in de Hoofdkasse, presteerde de penningmeester uitstekend. Een kleine winst in het boekjaar 2006-2007 is het gevolg.
Het belangrijkste agendapunt van de ledenvergadering was zonder twijfel de bestuursverkiezing. Naast de benoeming van Adri Braspenning als bestuurslid technische zaken en Andries Heite als bestuurslid facilitaire zaken was er de benoeming van de nieuwe voorzitter. Nico Krist die vier jaar geleden Ernst Steinhaus opvolgde als voorzitter van MSC, trad terug ten faveure van Henk Veenema. In zijn afscheidsrede keek een zichtbaar geëmotioneerde Krist terug op een lange bestuursperiode onder de voorzitters Nijland, De Lange, Broekman en Steinhaus. ‘Altijd met veel inzet en plezier, waarbij het clubbelang altijd voorop stond.’ De vertrekkende voorzitter noemde een aantal hoogte- en dieptepunt. Zo zijn de promotie naar de Hoofdklasse, de viering van het 75-jarig en 90-jarig bestaan van MSC en de lange succesperiode onder leiding van trainer André Blom absolute hoogtepunten.
Krist haalde ook een aantal dieptepunten naar voren. ‘Helaas moeten we vaststellen dat hier mensen vanavond niet aanwezig zijn en waarvan ik overtuigd ben dat wij ze nog graag in ons midden hadden gezien. Ook altijd betrokken geweest met onze club. Ik doel daarbij op Menno Mulder, Thieme Broekman, en de vorig jaar zo plotseling overleden Pieter Koopmans. Mensen die hun taak nog lang niet hadden afgemaakt bij MSC, maar helaas het moment van afscheid niet zelf hebben kunnen kiezen zoals ik dat nu kan doen.’
Krist feliciteerde zijn opvolger Henk Veenema met zijn benoeming en wenste hem heel erg veel succes. ‘Ik ben blij dat jij mijn taak gaat overnemen. Ik heb er een goed gevoel bij, zeker gezien de enthousiaste bestuursploeg waarmee je gaat werken. Je stapt in een kerngezonde vereniging die verder bouwt aan haar toekomst.’
De nieuwe man aan het roer bij MSC bedankte de aanwezige leden niet voor het in hem gestelde vertrouwen. ‘Dat vind in niet passend. Een deel van u kent mij niet of nauwelijks en weet daarom niet wat voor vlees ze in de kuip hebben. Nou in ieder geval vlees genoeg, maar of dat het juiste vlees is moet ik bewijzen. Het vertrouwen moet gewonnen worden, daar kan maar één persoon aan werken en dat ben ikzelf.’ Veenema kondigde aan de eerste maanden te gebruiken om te luisteren, kijken, observeren en analyseren. ‘Weten waar we staan en waar we over een aantal jaren naar toe willen. Er zit een 100-jarig jubileum aan te komen en er zal op sportpark Ezinge toch iets moeten gebeuren met de velden. Concrete doelen? Nee, niet anders dan de huidige. In Spanje is het de gewoonte dat nieuwe voorzitters bakken met geld meenemen of dat ze een blik nieuwe spelers opentrekken. Nou kan ik dat niet. Wel heb ik blikken bij me. Niet met nieuwe spelers. Het gaat me er om dat we blikken gaan richten op de toekomst, dus daar staan deze met pepernoten gevulde blikken symbool voor.’