MSC-voorzitter Arjan Jonkers vertelde in zijn betoog dat de broers Hoevenberg samen goed zijn voor 185 jaar verenigingstrouw. ‘En in die jaren hebben ze niet alleen duizenden uren vrijwilligerswerk verricht, maar met het ophalen van oud papier ook nog eens duizenden guldens en euro’s voor de vereniging opgehaald.’ De gebroeders Hoevenberg zetten zich al vele jaren in voor de Oud Papier Actie MSC, de grootste sponsor van MSC. En daarnaast hebben ze jarenlang vele vrijwilligersfuncties binnen de vereniging bekleed. Wat ons betreft voldoen Herman (74), Henk (72) en Jacob (69) aan alle voorwaarden die een benoeming tot Erelid van onze vereniging rechtvaardigt.’
De algemene ledenvergadering was het eens met Jonkers en ging unaniem akkoord met de voordracht van het bestuur. MSC telt nu nog zeven in leven zijnde ereleden. Naast de gebroeders Hoevenberg zijn dat Nico Jordan, Ernst Steinhaus, Klaas Drenth en Klaas Pol.
Herman, Henk en Jacob Hoevenberg ontvingen ter ere van hun benoeming een uniek portret van de drie broers onder de Meppeler Toren.