Vlak voor de maandagavond gehouden ledenvergadering kregen wij het bericht van het op 70-jarige leeftijd overlijden van ons lid Harry de Groot.

Harry heeft jaren binnen onze vereniging een prominente rol vervuld in velerlei functies. Harry was werkzaam bij de kledingzaak van Keizer in de Hoofdstraat en was in de jaren 60 en 70 een belangrijke pion in de ontwikkeling van de moderne kledinglijn vooral bij jeugd, waardoor velen hem kenden.
Al gauw werd hij actief bij MSC en heeft achtereenvolgens de functie van secretaris, wedstrijdsecretaris, elftalleider van selectie-elftallen en bingomaster vervuld.
Harry was altijd aanwezig en je deed niet vaak tevergeefs een beroep op hem.
Begin jaren negentig haakte Harry na een meningsverschil af als vrijwilliger. Zijn betrokkenheid bij de club bleef beperkt het volgen van de resultaten.
Desondanks zijn wij hem veel dank verschuldigd omdat hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van onze vereniging.
Voor zijn vele verdiensten ontving hij in 1984 de gouden MSC Speld en werd hij in 1988 gedecoreerd met de zilveren Bondsspeld van de KNVB. Ook werd Harry de Groot benoemd tot Lid van Verdienste van de vereniging.

Nico Krist, voorzitter MSC-Antaris

Meppel, juni 2007