Op bijzondere wijze stond Tinus Nijstad stil bij drie gezichten die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de Meppeler Sport Club. Niet alleen een ode aan de drie, maar aan allen die niet meer onder ons zijn, maar MSC hebben gemaakt tot wat zij heden ten dage is.