Agenda:

  1. Opening
  2. Vaststellen van de agenda
  3. Herbezetting Bestuur

Aftredend:                        Hans Stam                          voorzitter                           niet herkiesbaar

Aftredend:                        John Spraakman              penningmeester             niet herkiesbaar

Aftredend:                        Andries Heite                   accommodatiebeheer  niet herkiesbaar

 

Treedt af:                           Ferry Delsasso                 algemene zaken

Treedt af:                           Joyce Gelmers                 secretaris

 

Is afgetreden:                  Arjan Jonkers                   pr en activiteiten

Is afgetreden:                                  Chiel Tamsma                  voetbalzaken

 

Nieuw                                 Jan Schoemaker             Secretaris

Nieuw                                 Henk Niestijl                    Algemene zaken/Organisatorische zaken

Nieuw                  Werner Hogenkamp     Voorzitter Jeugdbestuur

 

  1. Rondvraag
  2. Sluiting

Het bestuur van de Meppeler Sport Club

 

 MSC_Organogram-2.xlsx

De beoogde opzet