Geen vakantie voor de penningmeester dezer dagen. Hij heeft namelijk de inning van de 1e contributieperiode voor het seizoen 2022-2023 ‘klaargezet’. Dat betekent voor de meeste leden dat de komende dagen de eerste contributietermijn wordt afgeschreven. Voor een aantal leden betekent dit dat het gehele contributiebedrag ineens geïnd wordt.

In de dit voorjaar gehouden algemene ledenvergadering zijn de aanwezige leden akkoord gegaan met de verhoging van de contributie. Het bestuur had namelijk na een periode van vier jaar ongewijzigde contributie, weer een contributieverhoging voorgesteld vanwege de stijgende (energie)kosten. Dat betekent dus dat er met ingang van het 1e kwartaal van het seizoen 2022-2023 een ander bedrag aan contributie wordt afgeschreven dan u gewend was. Houd daar dus rekening mee.

Voor een overzicht van de nieuwe contributiebedragen klikt u hier.

Het bestuur