Jeanet Veldman heeft de ledenadministratie van MSC-Antaris onder haar hoede genomen. De secretaris van de Jeugd van MSC-Antaris heeft de taken overgenomen van Dagmar Kienstra-de Vos.
Leden die vragen hebben over de administratie kunnen voortaan bij Jeanet terecht voor informatie. Voor de volledigheid hieronder de gegevens van Jeanet.

Ledenadministratie MSC-Antaris
mevr. Jeanet Veldman
Zwanenbloem 1(wijk Berggierslanden)
7944 PT Meppel
Tel. 0522 – 263609