Van de huidige trainersstaf bij A1 t/m D4 heeft Marc Holterman aangegeven komend seizoen i.v.m. zijn studie geen team structureel te kunnen trainen, wel blijft Marc bereid om naar z’n mogelijkheden qua tijd assistentie te verlenen bij de  trainingen van teams of  keepers.Alle overige trainers zijn in principe ook volgend seizoen beschikbaar voor de club, hetgeen een zeer positief signaal is naar de club en de betrokkenheid van onze trainers toont..

Aan  de invulling van de trainersstaf voor volgend seizoen wordt momenteel hard gewerkt, het streven is nu om dit voor 1 maart rond te hebben.

De interne scouting gaat ons helpen om goed in beeld te krijgen wat we als club in huis hebben en zal samen met het structureel trainersoverleg aan de basis staan van een goede samenstelling van de div. teams voor volgend seizoen. De inschrijving van een meisjesteam voor de competitie 2009-2010 is een doel dat we nastreven en met name Henk Rensen en Wim van Keulen zullen zich hier specifiek mee bezighouden.. Voor 1 juni willen we duidelijkheid geven over de teams van volgend seizoen, in de communicatie hierover zullen we open en helder naar een ieder zijn.
Voor wat betreft de E/F categorie hebben een aantal trainers enige bedenktijd gevraagd en worden deze (nog) niet in het onderstaande overzicht genoemd.
 
Van de huidige F-categorie hebben de volgende trainers aangegeven weer beschikbaar te zijn:
Wim van Keulen
Marinus Otter
Fabian van’t Zandt
Michiel Gelmers
 
Van de E-categorie hebben we de zekerheid van:
Eddy de Ridder
Tim Veenema
Koen Ruinen
Tim Koldenhof
John Kok