In aanwezigheid van een complete groep trainers en leiders is de teamindeling bekend gemaakt voor de categorie B t/m F. De categorie A zal in augustus een definitief gezicht krijgen gezien de aanmelding van nieuwe spelers de afgelopen weken.
Voor wat betreft de B categorie lopen er mbt B2 gesprekken met Alcides omtrent een gezamelijk team.Voor beide clubs geldt dat in deze categorie te weinig spelers zijn om een B2 te formeren. Samenwerking biedt ruimte om meer voor de oudere jeugd te betekenen. Een goed en wijs compromis!
Verder zijn er afspraken gemaakt tbv de implementatie van de “Cock van Dijk” trainingsmethode waarbij intensiever de individuele techniek van de speler aan bod komt. De trainers worden via instructiebijeenkomsten olv Cock van Dijk bijgeschoold. Een prachtig initiatief waarbij de MSC spelers- en teams- al snel resultaat zullen ondervinden. 
Een instruktieavond voor nieuwe leiders en trainers is afgesproken voor de 19e augustus om 19:30 uur.
Een ouderinformatieavond olv Wim van Keulen en Roel Schaafsma wordt voorbereid.
Verder is bekend gemaakt dat het materiaalbeheer in handen komt van de heren Veelo en ten Hoeven.
Kortom: MSC is voortvarend van start gegaan voor het nieuwe seizoen met een handvol uitdagingen;nieuwe trainers, KNVB trainersopleidingen, kunstgras in het verschiet, nieuwe trainingsmethoden, samenwerking met Alcides: positief, vooruitstrevend, creatief en, uiteraard, spraakmakend.
 
foto’s Kees Veelo