Onder leiding van Hoofd Opleidingen van MSC Marco de Grip is de afgelopen weken hard gewerkt aan het aanpassen van de (overleg)structuur binnen de jeugdorganisatie. Doel van de aanpassingen: een betere communicatie en kortere lijnen zowel intern (onderling) als extern richting trainers, leiders en ouders.

De jeugd wordt met ingang van heden opgedeeld in twee categorieën: de Bovenbouw (JO13, JO15, JO17 en JO19) en de Onderbouw. (Ukkies, Mini’s, JO9, JO10, JO11 en JO12). De categorie Middenbouw komt hiermee te vervallen.

In de persoon van Henk Niestijl is een nieuwe Organisatorisch Jeugdcoördinator voor de Bovenbouw gevonden. Roel Kalsbeek neemt deze rol op zich voor de Onderbouw. Verder blijft Wim van Keulen Lead TC. Johnny Tanalepy blijft Technisch Jeugdcoördinator Bovenbouw en Sucattin Ata vervult deze rol bij de Onderbouw. Martin van der Sommen is hoofdscout ‘intern’.

Nu de organisatie staat, gaat de Jeugdcommissie direct aan de slag met het kwaliteitsprogramma om de jeugdopleiding op een hoger niveau te brengen. Vanzelfsprekend worden hierin worden ook de nieuwste voetbalontwikkelingen per leeftijdscategorie meegenomen.

Ouders of andere belangstellenden die vragen hebben over de positieve ontwikkelingen binnen de jeugdafdeling van MSC, kunnen contact opnemen met Marco de Grip: (06) 51061523.